Jedna misao tipa “ma koji će mi to u životu?!” može ubiti i najveću viziju, poslovnu ili neku drugu životnu ideju!

.. i, može li išta biti gore od toga?

Može!

Ako ti to izgovori neko drugi:
“ma koji će ti to u životu?!”

 

Autor: Aleksandar Vugdelija