“Mudar čovek je onaj koji i kada nema šta da kaže, ćuti ..”